Afstudeerrichting Sociaal Ondernemen HvA
Jaar 2

TOP Ondernemen vormt het 2e jaar van het afstudeerprofiel Sociaal Ondernemen van de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming van de Hogeschool van Amsterdam.

Bekijk hier een korte animatie met uitleg over dit onderwijsprogramma:

Programma
van week tot week
[title]
Individuele portfolio's
Nieuws
FAQ
Veelgestelde vragen en antwoorden
Hoe kun je op correcte wijze aan bronvermelding doen in de tekst én de literatuurlijst?
https://www.auteursrechten.nl/binaries/content/assets/subsites-diensten/auteursrechten/surf_de-apa-richtlijnen-uitgelegd_versie-november-2018.pdf

In het kort:
- verwijzing in de tekst bij boeken en artikelen: (Achternaam, jaartal, paginanummer): Ondernemen is volgens veel studenten heel uitdagend (Baarda, 2017,p. 23).
- verwijzing in de tekst website(check wie de content heeft geschreven, en anders de organisatie waar de website van is):
(Achternaam, jaartal).

Bij het maken van een literatuurlijst: Let erop dat je bij website bronnen aangeeft wanneer je de site hebt geraadpleegd.
Wanneer moeten;
assignments worden ingeleverd?
herkansingen worden ingeleverd?
Wanneer wordt er nagekeken?
Deadlines individuele opdrachten; zie rubrics in het programma
-> binnen 10 werkdagen wordt dit nagekeken.
Bij te laat inleveren of een onvoldoende is er sprake van een herkansing. Deze worden nagekeken in de eerstvolgende toetsweek, en dat betekent dat die betreffende assignments vóór de toetsweek moeten worden ingeleverd.
In blok 3 betekent dat dus vóór 1 april inleveren.
Tussendoor wordt in principe niet nagekeken.
Wanneer kan ik feedback vragen en terugverwachten?
Altijd, stuur een mail met je verzoek. Geef aan om welk assignment het gaat.
Feedback wordt gegeven in het feedback blokje onder je assignment in je digitale portfolio.
Waar vind ik handige tips over mijn Digitale Portfolio?
Onder het menu Onderwijs/Portfolio. Hier staan ook korte uitleg filmpjes/Minibites op thema. Of via het Youtube Kanaal van TOP Ondernemen/Minibites
Waar kan ik een overzicht met de assignments vinden?
Onder het menu; Onderwijs > Toetsing
Linkje: Assignments 2018-2019
Hoe ziet het globale programma van jaar 2 eruit voor TOP Ondernemen?
Contactonderwijs
Woensdag: TOP Ondernemen en SLB
Vrijdag Veranderkundig Handelen en PAP vakken
Waar vindt het TOP Ondernemen programma plaats?
house of Watts
James Wattstraat